Algemene voorwaarden

Door het tekenen van de behandelovereenkomst die meegestuurd wordt bij de afspraakbevestiging van het intakegesprek, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Je kunt de getekende behandelovereenkomst mailen of geprint meebrengen naar het intakegesprek.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/behandeling

 Ik ben gehouden aan de NIBIG beroepscode.

Ik zal telkens het aantal benodigde consulten met jou afstemmen.
Je kunt erop vertrouwen dat jouw belang centraal staat in de behandeling.
Je verstrekt alle voor de behandeling relevante informatie aangaande jouw mentale en fysieke gesteldheid en houdt geen informatie achter.
Je geeft toestemming aan mij tot inzage van uitslagen van onderzoeken die ik namens jou aanvraag. (EMB-test, speekseltesten, urinetesten, ontlastingsonderzoek etc.)
Je geeft toestemming om bij de volgende instanties of personen informatie te winnen of te verstrekken, vóór, tijdens of na de behandeling: huisarts, specialist, ouders (in geval van minderjarige kinderen), collega-therapeuten, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil.
Je geeft toestemming tot het geven van informatie door mij aan een eventuele waarnemer tijdens mijn afwezigheid, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil.

Voor de overige plichten van mij als behandelaar en jouw rechten als client is de privacyverklaring van toepassing die vermeld staat op de website van Hormones & Health. 

 

Andere medische trajecten

 De behandeling in vrouwenpraktijk Hormones & Health is geen vervanging van een behandeling, advies of voorschrift dat je hebt gehad van een andere medisch behandelaar.  Aanpassing of verandering daarvan gebeurt alleen in overleg en overeenstemming met de betreffende behandelaar. Dit geldt ook voor het gebruik van medicatie.

 

Communicatie

 Ik communiceer bij voorkeur per email, omdat ik dan altijd jouw dossier bij de hand heb. Whatsappen alleen bij last minute berichtgeving: ik sta in de file, ik ben vanmorgen ziek uit bed gekomen e.d.

 

Afspraken en afmelden consulten, tarieven, betaling 

 Het maken van een afspraak kan bij voorkeur via de digitale agenda of anders via het contactformulier, per email, WhatsApp of per telefoon.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgemeld/verzet bij voorkeur via de digitale agenda of anders via WhatsApp, per email of per telefoon. Consulten die niet (tijdig) worden afgemeld of verzet, worden volledig in rekening gebracht. Voor informatie over tarieven klik op: tarieven 

 

Verhindering/afwezigheid behandelaar

 Als ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat ben zelf de consulten te voeren, zal ik voorstellen een collega-therapeut in mijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Gegevens van waarnemende collega’s worden via email of Whatsapp gedeeld. 

 

Aansprakelijkheid

 Ik heb een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van mij is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar. Bij geschillen probeer ik dat graag eerst onderling met jou op te lossen. Slagen we daar niet in dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NIBIG.

 

Stellen van vragen buiten de consulten om

 Cliënten kunnen tijdens een coach-traject of na een intake voor hormoonconsulten een korte vraag stellen per telefoon of email. Dit kan op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur. Voor uitgebreide vragen kan een telefonisch vraagconsult ingeboekt worden. Voor uitgebreide e-mailbeantwoording wordt een bedrag in rekening gebracht, gebaseerd op het tarief van het telefonisch vraagconsult. 

 

Mogelijkheden voor een consult

 Het is mogelijk om een consult in de praktijk, per telefoon of per beeldbellen te hebben. Het intakegesprek vindt bij voorkeur altijd in de praktijk plaats.