Passie voor  vrouwengezondheid

Ellen: “geef vrouwen kennis en een kompas om zichzelf te helen”

Hormoontherapeut, BrainQ® AD(H)D-therapeut & orthomoleculair voedingscoach

 

Mijn eigen pad van zelfherstel

Mijn naam is Ellen Vollebregt en mijn passie voor gezondheid was er eigenlijk altijd al. De werking van het menselijk lichaam fascineerde me als kind al. Toch ben ik na 1 jaar medische opleiding geswitcht naar een managementopleiding. Omdat een reguliere medische opleiding niet resoneerde. En mensen coachen sprak me ook erg aan. Achteraf liep het precies zoals het moest lopen. Omdat mijn medische pad het pad van natuurlijk zelfherstel is, wat ik eerst zelf moest bewandelen…

Wat ik zelf ervaarde in mijn ADD-symptomen

ADD was in mijn jeugd nog iets onbekends. Ik was het introverte, gevoelige kind. Met altijd chaos in en om me heen. Op mijn 37e openbaarde zich een aangeboren genmutatie. Mijn hart deed ineens rare dingen en met spoed werd een pacemaker geplaatst plus levenslang aan de betablokkers was de boodschap. Mijn lichaam reageerde sterk op deze ‘vreemdelingen’. Mijn hartklachten namen sterk toe. In plaats van meegaan in de adviezen van de cardioloog om de medicatie te verhogen, hield ik de medicatie op het minimum en ging op zoek naar mogelijke oorzaken waarom de genmutatie bij mij ‘aangezet’ was. Ik dook in voeding die mijn hart triggerde, in stressvermindering, in meer ontspannen. Mijn hartklachten namen daardoor sterk af en ik slik zelfs geen betablokkers meer. Maar door een gezondere leefstijl werden ook mijn ADD-symptomen minder! Rond mijn 47e merkte ik dat de ADD-symptomen ineens sterk toenamen: ik werd extreem chaotisch, vergeetachtig en kreeg niets meer georganiseerd. Ik vermoedde direct een link met het dalen van mijn hormonen omdat het gepaard ging met fysieke overgangsklachten. Weer ging ik op zoek naar een natuurlijk herstel. Al gauw kwam ik erachter dat hormonen niet alleen enorm complex zijn, maar ook heel fascinerend.

Hormoontherapeut, BrainQ® AD(H)D therapeut en orthomoleculair voedingscoach

Ik besloot om een hormoonopleiding te volgen. Om alles wat ik daar leerde over natuurlijk herstel van hormonen op mezelf toe te passen, waardoor mijn hormonale klachten en ook mijn ADD-symptomen weer afnamen. Maar ik leerde ook wat precies in mijn leefstijl zorgde voor mijn ADD-symptomen. En waarom mijn stressvolle managementbaan en leefstijl tijdens mijn zwangerschap tot ADD bij mijn dochter heeft geleid. Een super-confronterend inzicht!

Ik wilde meer weten over de werking van het brein bij ADD en in welke mate natuurlijk herstel van ADD mogelijk is. Mijn zwangerschap kon ik niet overdoen, maar ik kon mijn dochter wellicht wel minder ADD-symptomen laten ervaren. De neurobiologische opleiding tot BrainQ® AD(H)D-therapeut gaf  veel inzichten in oorzaken en herstel. Ik schreef me ook in voor de opleiding tot Orthomoleculair voedingscoach. Omdat voeding essentieel is bij ADD!

Mijn ADD-talent: verbanden zien en hyperfocussen

Een ADD-brein is briljant in overzicht krijgen in chaos. In mijn geval was de chaos een grote hoeveelheid aan complexe vakkennis, waarin ik verbanden begon te zien. Verbanden tussen neurobiologische verstoringen, ADD-symptomen en hormonale klachten. Ik kwam erachter dat er heel weinig bekend is over het effect van hormonen op ADD-symptomen, maar dat vrouwen met ADD veel meer last hebben van hun hormonen voor hun menstruatie en na hun zwangerschap. En dat vrouwen veelal rond hun 40e een late diagnose van ADD krijgen. Dit is  leeftijd waarop hormonen beginnen te schommelen en te dalen. Toen ik begon te zien hoe alles met elkaar samenhangt, ben ik gaan hyperfocussen op de relatie tussen hormonen en ADD. Ik heb me gestort op wetenschappelijke studies om hier nog meer inzicht in te krijgen. En om mijn eigen aanpak te ontwikkelen voor een natuurlijk zelfherstel. Mijn dochter kan nu haar eigen koers uitzetten. Ze heeft ervaren wat ze wel en niet moet doen en eten om meer rust haar hoofd te krijgen en zich beter te kunnen motiveren en concentreren op school.

Mijn drive

Mijn drive is om vrouwen te helpen die naast ADD(-symptomen) ook last hebben van hun hormonen. Zodat niet alleen hun hormonale klachten, maar tevens hun ADD-symptomen verminderen of zelfs verdwijnen. Door middel van een natuurlijk, blijvend herstel. Zodat hun kwaliteit van leven enorm verbetert. Vrouwen kunnen zich daarvoor laten begeleiden door mij met een persoonlijk herstelplan in ADD-hormoonconsulten. Maar ik deel ook algemene kennis op deze website voor vrouwen voor wie ADD-hormoonconsulten niet mogelijk zijn.