EMB bloedtest

Een energetische gezondheidscan

Jouw bloed bevat veel meer informatie over je gezondheid dan je denkt

Een compleet beeld

Uit bloed kun je niet alleen informatie halen over eventuele tekorten van vitaminen en mineralen, maar jouw bloed laat ook zien hoe het gesteld is met onder andere je hormonen of stress en het kan een antwoord geven op mogelijke oorzaken van uiteenlopende (vage) klachten.

Een EMB bloedtest geeft een heel compleet beeld en deze bloedtest is uitgebreider dan de test die een huisarts afneemt.

EMB staat voor energetisch morfologische bloedtest en deze test wordt afgenomen door middel van een vingerprik. In het onderzoek dat volgt wordt zowel met een reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Waardes die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:

 • Vitaminen- en mineralenpanelen en -tekorten
 • Darm- en leververstoring
 • Vrije radicalen en toxiciteit
 • Virale en bacteriële belasting
 • Pancreasinsufficiëntie
 • Hormoonbalans
 • Toxische belasting
 • Parasietbelasting
 • Virale belasting

Maar ook reguliere waardes worden gemeten en geanalyseerd, zoals:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)

Testmethode EMB

In de praktijk is bewezen dat circa 80% van de cliënten verbetering merkt na het opvolgen van adviezen voortkomend uit de resultaten van de EMB bloedtest. De testmethode is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook geen reguliere bloedonderzoek! De uitkomsten van de EMB bloedtest hebben echter wel een meerwaarde, omdat het je systeem breder en holistisch onderzoekt.

De EMB bloedtest kan ik in de praktijk afnemen met een vingerprikje voor een paar druppels bloed. Maar je kunt dit ook zelf thuis doen met een duidelijke instructie.

Kosten: 120 euro.

Hiervoor krijg je: een bloedafname in mijn praktijk (of een pakket met instructie om het zelf thuis doen), het laboratoriumonderzoek en een bijlage met een EMB-rapportage en aanbevelingen in jouw herstelplan.

Een EMB bloedtest wordt niet vergoed door verzekeraars en is inclusief 21% BTW.